mọi ng ơi !
mọi người có ai có fan mềm fast k?gửi cho mình vs đc k?
mình đang cần gấp nó.hic.
nếu có thì gửi cho mình vào mail nhé đc k?
mail of mình là thutehihi@gmail.com