trong kỳ, tại hai công ty l và v có tài liệu như sau:
- ngày 10/11, công ty l xuất kho giao uỷ thác cho công ty v một lô hàng để xuất khẩu, trị giá mua của hàng xuất kho 800.000.000 đồng. theo hợp đồng xuất khẩu uỷ thác, trị giá xuất khẩu của lô hàng này theo giá fob/hải phòng 100.000 usd, hoa hồng uỷ thác 5% tính trên giá fob (chưa kể thuế gtgt 10%). tỷ giá thực tế trong ngày: 1usd = 16.000vnd.
- ngày 15/11, công ty v thông báo lô hàng trên đã hoàn thành xuất khẩu, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng ngoại tệ. thuế xuất khẩu phải nộp theo thuế suất 5%, công ty v đã nộp hộ cho công ty l bằng tiền mặt. trong ngày, công ty v đã chuyển toàn bộ hoá đơn, chứng từ về lô hàng xuất khẩu và hoá đơn thuế gtgt về hoa hồng uỷ thác cho công ty l. chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu theo hợp đồng công ty v chịu , đã chi bằng tiền mặt 1.100.000 đồng (gồm cả thuế gtgt 100.000). tỷ giá thực tế trong ngày:
1usd = 15.880 vnd.
- ngày 20/11, công ty v đã chuyển tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho công ty l (sau khi đã trừ hoa hồng và các khoản chi hộ). biết, tỷ giá thực tế trong ngày: 15.870 vnd/usd, tỷ giá đang ghi sổ của tiền gửi ngân hàng ngoại tệ tại công ty v: 15.850vnd/usd.
yêu cầu: định khoản nghiệp vụ kinh tế trên tại cả hai công ty: l và v. biết rằng cả hai công ty đều hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kktx và tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ .
mình đk như sau có dung k nhi?
* ct l (giao ủy thác) :
a,nợ tk 157: 800.000
có tk 156 : 800.000
2,nợ tk 632 : 800.000
có tk 157 :800.000
b,nợ tk131:100000*16000=1.600.000
có tk 511 :1.600.000
c,nợ tk 511 :5%*100000=80.000
có tk 333(3) : 80.000
d,nợ tk 333(3) :80.000
có tk 338(:tuivotoi:

---------- post added at 04:27 ---------- previous post was at 04:01 ----------

hức hức! thế là hết,các chuyên gja bó tay rùi! chỉ chờ vào sự may mắn đúng sai thui:301: