mình đk khoản nhưng chưa chắc chắn lắm,kiểm tra cho mình với nhé!công ty nhận được hàng mua đang đi đường kì trước theo giá mua chưa có thuế gtgt 10% là 200.000,trị giá bao bì kèm theo tính giá rieng chưa có thuế gtgt 10% là 2000.khi kiểm hàng hóa nhập kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá mua chua thuế 2000 chưa rõ nguyên nhân( bao bì tính tỷ lệ với hàng hóa ).công ty đã nhâp kho hàng hóa theo theo số thực nhận.
đ/k : nợ tk 156(1) :198000
nợ tk 138(1) :2000
có tk 151 :200000
b, nợ tk 153 :1980
nợ tk 138 :20
có tk 151:2000