công ty x mở một thẻ visa tại nh mb. tiền ký quỹ là 20 triệu, phí thường niên là 2 triêu/năm. ls tiền gửi là 14%, lãi suất tiền vay là 18%. vây chi phí thực tế hàng năm của công ty x để sử dụng thẻ visa là?
:k5211829::k5211829: