mọi người giúp em với. có ai biết cái yêu cầu quản lý kế toán nghiệp vụ bán hàng không ạ?
yêu cầu pahir phân ra:
- quản lý doanh thu
- quản lý giá vốn
- quản lý công nợ
em đang cần gấp lắm, cả nhà giúp em với ạ