cho em hỏi: câu 1: vì sao tiền lương lại được hoạch toán vào tk 334? giải thích?
câu 2: trong 7 nguyên tắc kế toán, các nguyên tác quan hệ và chi phối nhau như thế nào ?vd ?
câu 3: vì sao tk 214 lại được ghi bên nợ bảng cân đối kế toán và được ghi bên có của bảng cân đối số phát sinh?
câu 4: hãy dựa vào 7nguyên tắc kế toán, giải thích vì sao tk loại 6 không có số dư cuối kì?
giúp em nha!!!