giúp em tí chỗ này

trong năm khi tính ra thu nhập tính thuế là 637,7 triệu thì tính các bậc thuế như sau:
5tr *12 tháng*5%= 3
(10-5)*12 tháng*10%= 6
(18-10)*12th*15%= 14,4
(32-18-)*12th*20%= 33,6
(52-32)*12th*25%= 60
(53,14-52)*12th*30%= 4,11

ps: tức là phải lấy 637,7/12 tháng rồi tính theo bậc phải không vậy?? chỉ thắc mắc chỗ này...mà chia ra rồi
*12 tháng mới đúng chứ nhỉ..
cám ơn mọi người trước nhé!