xin chào cả nhà, mình phải làm đề án kết thúc môn học là: các phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho và sự vận dụng của doanh nghiệp. mình muốn hỏi các bạn là với đề tài này thì ngoài việc nêu ra khái niệm, bản chất, mục đích, các tài khoản sử dụng của kế toán chi tiết hàng tk và nêu ra 3 phương pháp ktct hàng tk thì mình còn nêu ra những vấn đề gì nữa? mình tìm tài liệu về kế toán chi tiết hàng tk thấy rất ít và hầu như ko đề cập gì nhiều, chỉ có đề cập đến riêng hàng tồn kho thôi? có ai biết thêm thì giúp mình rõ về cách làm đề tài này với! mình cảm ơn cả nhà nhiều.
mong các bạn giúp đỡ cho.