ðề: phân bổ công cụ dụng cụ dùng tài khoản 142 hay 242 ??

ngày xưa đi học mình có vài cách xác định là cho vào tk 142 hay tk 242 dựa vào, ai còn cách nào hay xin bổ sung nhé:

- cách 1: đa số là cho vào tk 142 giống 1 số ý kiến của các bạn trên, khi ko biết ngày mua và ngày đưa vào sd.

- cách 2: nếu giá trị xuất dùng( tính theo thời gian) nhỏ < 1 năm ( 12 tháng) thì cho vào tk 142. còn trên > 1 năm ( 12 tháng) thì cho vào tk 242.

- cách 3: nếu giá trị xuất dùng (tính theo số lần phân bổ) nó phụ thuộc vào thời gian (vd: phân bổ 8 lần 1 năm cho vào tk 142 , phân bổ 8 lần 2 năm cho vào tk 242).

- cách 4: nếu không xác định được giá trị xuất dùng ( tính theo thời gian và theo số lần phân bổ ) thì nhìn lên số dư đầu kỳ nếu có tk 142 thì nó phải là 142, tương tự có tk 242 thì nó phải là 242 .trường hợp nhìn vào số dư mà không xuất hiện tk 142 hay tk 242 hoặc chớ trêu có cả 2 thằng 142 và 242 thì quay về làm giống cách 1.

- cách 5 : xác định giá trị xuất lớn hay nhỏ (phải nhìn vào số lượng dư đầu kỳ+ số lượng nhập trong kỳ ). vd :sdđk tk 153 =10.000 nếu mà nv :xuất 1.000 phân bổ 2 lần ~~> cho vào tk 142 , nếu mà nv xuất 8.000 phân bổ 2 lần ~~> cho vào tk 242 .

- cách 6:.... chưa nghĩ ra ( 5 cách trên là thừa để xử lý 2 cái tk 142 và tk 242).

tóm lại : hầu như không ai để ý chúng ta cho nhầm vào tk 142 và tk 242 (nếu mà đề nó ghi rõ trên 1 năm tài chính , dưới 1 năm tài chính mà cho nhầm là sai đó). mình chỉ mong btc lên sử dụng 1 tk duy nhất .