dưới đây là số liệu của công ty sản xuất rượu vang nho suối mơ trong năm 200x:
1) cty đã nhập khẩu rượu nguyên chất 40* tại pháp: 70000 lít theo giá tính thuế nhập khẩu cif qui ra tiền vn: 175000 lít.
2) cty đã xuất 60000 lít rượu nguyên chất để sản xuất ra được 200000 chai rượu vang nho. trong năm đã tiêu thụ hết 150000 chai rượu vang nho dưới 20* trong đó xuất khẩu qua lào 100000 chai với giá xuất khẩu fob qui ra tiền vn 240000 đ/chai và bán cho công ty du lịch sài gòn: 50000 chai với giá bán chưa có thuế gtgt: 180.000 đ/chai

yêu cầu:
- tính thuế nhập khẩu. riêng trường hợp xuất khẩu rượu vang nho qua lào có được hoàn thuế nhập khẩu rượu nguyên chất không? số thuế là bao nhiêu?
- tính thuế xuất khẩu.
- tính thuế ttdb. riêng trường hợp xuất khẩu rượu vang nho qua lào có được hoàn thuế ttdb phần rượu nguyên chất 40* nhập khẩu để sản xuất? số thuế là bao nhiêu?
biết rằng:
- thuế nhập khẩu rượu nguyên chất 40* là 40%
- thuế ttdb rượu vang nho dưới 20* là 25%
- thuế ttdb rượu nguyên chất 40* là 45%
- thuế xuất khẩu rượu vang nho 2%