1 , trong đơn vị hành chính sự nghiệp tiền mặt là do kế toán chi tiết tiền mặt và thủ quỹ theo dõi là đúng hay sai ạ ???
2 , một đơn vị hành chính sự nghiệp có thể vừa là đơn vị dự toán cấp i vừa là đơn vị dự toán cấp 3 ?

---------- post added at 04:23 ---------- previous post was at 03:26 ----------

ai giúp e giải đáp mấy câu này đi ạ :-(