đội ngũ kế toán trưởng các công ty nhận đào tạo kế toán thuế, *************** của các dn xây lắp, thương mại dv, sản xuất, xuất nhập khẩu,các bạn có thể liên hệ học thử từ 1-3 buổi sau đó quyết định có theo học với chúng tôi hay không? các bạn ở lại là thành công của chúng tôi:liên hệ 0978 183 139- 0989 069 349