bài tập tình huống
khi thực hiện kiểm tra các háo đơn bán hàng, một kiểm toán viên đã phát hiện ra 2 sai phạm
1 hóa đơn đã bị kế toán tẩy sửa số tiền thu được từ 380.000.000 xuồng còn 300.000.000. một hóa đơn cộng sai tổng số tiền các loại hàng bán làm cho số tiền giảm từ 160.000.000 xuống còn 145.000.000
yêu cầu.
anh chị hãy nhận diện loại sai phạm trên và phân biệt sự khác nhau giữa chúng trong mối quan hệ với khả khả năng phát hiện cũng như trách nhiệm của kiểm toán viên đối với mỗi loại sai phạm ấy

anh chị nào giúp e làm bài này mí na
hihi
thank moi người nhiu nhiu