anh chi oi cho em hoi ty, công ty e mua vật 2 liệu về xây xưởng nhưng mới chỉ dùng hết 1 loại còn lại công ty e bán cho đơn vị khác bàng vốn mua vào mà không đem trả lại co công ty mình mua. 2 loại đó viết trên cùng 1 hóa đơn, bây giờ tách dịnh khoản như nào cho hợp lý, anh chi giúp e với.
thank mọi người!