cả nhà ơi
chúc cả nhà vui vẻ
mình sắp thi thực hành kế toán tài chính rồi :chongmat:
cả nhà cho mình xin bài tập đề thi, đề kiểm tra thực hành kế toán tài chính
thanks