xét một nền kinh tế nhỏ, mở cửa, vốn tự do luân chuyển, tỷ giá hối đoái cố định. bằng lập luận và đồ thị phân tích tác động của các sự kiên sau đây đến sản lượng, tiêu dùng, cơ sở tiền tệ và dự trữ ngoại tệ của nhtw trong ngắn hạn:
1. nhtw giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc.
2. chính phủ giảm thuế thu nhập cá nhân.
mình muốn hỏi (2) tác động đến cơ sở tiền tệ và dự trữ ngoại tệ ntn? vì sao? mọi người giúp mình với nhé!!!!!!!