đây bài thi của em đó anh chi giúp em giải quyết bài này với nha
cảm ơn nhiều a
cty tm p nộp thuế khấu trừ, tính giá tồn kho theo pp bqcđ, phân bổ theo cp mua hàng theo giá tr, có số dư 29/2 tk1561a 57.560.000( 400dvi) tk1562 : 4.570.000 trong tháng 3 phát sinh như sau
1/ 3/3 mua chịu lô hàng b 1.800dv, dơn giá chưa thuế 1.630.000, vat 10%, đã giao ngay xuông cảng để xuất khẩu, đgia 120usd, thuế xk 5%, vat0%, đã hoàn tất thủ tục trong ngày.cp vận chuyển phải trả chưa thuế 42.600.000d, vat% tỷ giá tính 21.000d
2/ 8/3 nhận hàng a và hd của nhà máy k gồm 3.600dv, giá chưa thuế 143.000d, vat 10% đính kèm phiếu nhập kho đủ. và bb xác định chất lượng của 50dv ko đảm bảo, đề nghị giảm giá 40%. ngày 10/3 đã nhận được chứng từ chấp thuận và hóa đơn giảm giá của nhà máy k. cp bốc vác vào kho đã chi bằng tiền mặt 1.500.000d
3/ 10/3 xuất kho bán chịu 3000dv hàng a , đơn giá chưa thuế 200.000d, vat 10% và bán trả góp 800dv, dơn giá chưa thế trả ngay 200.000d, đơn giá trả góp 6 tháng (chưa thuế) là 230.000d. đả thu ngay toàn bộ tiền thuế và 20% tiền hàng bán trả góp . đã nhận giấy báo nh
4/ chấp nhận cho kh m trả 6 đv hàng a đã bán tháng trước, đơn giá chưa thuế 200.000d vat%.. bên mua còn giữ hộ hàng
5/ nhận hd vận chuyển hàng hóa về kho( chưa thuế) 22.400.000d, vat 10%
6/ cuối tháng phân bổ chi phí mua hàng cho hàng tiêu thụ trong kỳ.
7/ cuối tháng tổng hợp thêm các cp mua hàng 415.426.000d, cp qldn 585.483.400d. đã tính thế tndn phải nộp bằng 25% lợi nhuận thực hiện trong tháng .
8/ kết chuyển lợi nhuận sau thuế.
:khoc: