Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?

  bạn mới học akf
  sao bán hàng lại không hạch toán vào doanh thu
  but toán gia von dung roi, còn bút toán phản ánh doanh thu sao lại nghi giảm 156, phải la
  nợ tk 131
  có 511
  có 333
  bạ xem lại đi
  sai cơ bản rồi
  và khoản chi phí mua hang, cho tền luôn rồi, có nói đến thuế đâu mà bạn hạch toán cả thuế vậy?

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  72
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?
  Trích dẫn Gửi bởi phuonglien47
  t thấy chi phí vận chuyển bốc dỡ đề bài có cho thuế đâu mà bạn định khoản lại có thuế ở chi phí này?
  1)
  a)nợ tk 156: 3000k (sct hàng hóa a: sl :1000m, st : 3000k)
  nợ tk 1331: 300k
  có tk 331: 3300k
  b)nợ tk 156:200k
  có tk 111:200k
  2)
  a)nợ tk 156: 3000k (sct 2000kg, st: 3000k)
  nợ tk 1331 : 300k
  có tk 112: 3300k (cái nảy trả bàng tg đâu phải tạm ứng?)
  b) nợ tk 156: 150k
  có tk 141: 150k
  3)
  a) nợ tk 632: (3000+200)/1000*800=2560
  nợ tk 156: 2560
  b) nợ tk 131:3520
  có tk 33311:320
  có tk 5111: 3200
  4)
  a) nợ tk 632: (3000+150)/2000*1200= 1890
  có tk 156:1890
  b) nợ tk 112:3630
  có tk 5111:3300
  có tk 33311:330
  5)kết chuyển giá vốn hàng bán:
  nợ tk 911:4450
  có tk 632:4450
  6)kết chuyển doanh thu bán hàng
  nợ tk 5111:6500
  có tk 911:6500
  7)thuế tndn phải nộp : (6500-4450)*25%=512.5
  nợ tk 8211:512.5
  có tk 3334:512.5
  8-)kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp
  nợ tk 911: 512.5
  có tk 8211:512.5
  9)kết chuyển lãi
  nợ tk 911:1537.5
  có tk 4212:1537.5
  sao lại đi kết chuyển 131 và 112 vào doanh thu?
  mình nhằm ,tại cô chưa dạy nên có vài chỗ nãy giờ vừa suy nghĩ ra

  để mình làm lại rồi gửi lên

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?

  đk như bạn phưonglien47 đúng rồi chứ. mình cũng dk như vậy nhưng khác ở một chỗ bạn phuonglien47 tính sai kq.
  đvt: 1.000d
  1) n 156 (a) : 3.000 (1.000*3)
  n 133 : 300
  c 331 : 3.300
  n 156 (a) : 200
  c 111: 200
  2) n 156 (b) : 3.000 (2.000*1,5)
  n 133 : 300
  c 112: 3.300
  n 156 (b) : 150
  c 141 : 150
  3) trước hết ta phải tính lại đơn giá xuất kho cho hàng hoá a vì khi mua có cả chi phí vận chuyển nữa nha
  đơn giá a = (3000+200)/1000=3,2
  n 632 : 2.560 (800*3,2)
  c156 (a):2.560
  n 131 (d) : 3.520
  c 511 : 3.200 (800*4)
  c 3331: 320
  4) ta cũng phải tính lại đơn giá xuất kho cho b = (3.000+150)/2000= 1,575
  n 632 :2.362,5 (1500* 1,575)
  c 156 (b):2.362,5
  n 112 : 3.630
  c 511: 3.300 (1500* 2,2)
  c 3331: 330
  kết chuyển giá vốn
  n 911:
  c 632: 4.922,5
  kết chuyển doanh thu thuần
  n 511
  c 911 :6.500
  lợi nhuận trước thuế = 6.500 - 4.922,5 = 1.577,5
  thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là
  = 1.577,5 * 25% = 394.375
  n 821:
  c 3334: 394.375
  n 911:
  c 821 : 394.375
  lợi nhuận sau thuế = 1.577,5 * 75% = 1.183,125
  n 911:
  c 421: 1.183,125
  chúc bạn học tốt nhé!

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?
  Trích dẫn Gửi bởi ketoan_dn
  đk như bạn phưonglien47 đúng rồi chứ. mình cũng dk như vậy nhưng khác ở một chỗ bạn phuonglien47 tính sai kq.
  đvt: 1.000d
  1) n 156 (a) : 3.000 (1.000*3)
  n 133 : 300
  c 331 : 3.300
  n 156 (a) : 200
  c 111: 200
  2) n 156 (b) : 3.000 (2.000*1,5)
  n 133 : 300
  c 112: 3.300
  n 156 (b) : 150
  c 141 : 150
  3) trước hết ta phải tính lại đơn giá xuất kho cho hàng hoá a vì khi mua có cả chi phí vận chuyển nữa nha
  đơn giá a = (3000+200)/1000=3,2
  n 632 : 2.560 (800*3,2)
  c156 (a):2.560
  n 131 (d) : 3.520
  c 511 : 3.200 (800*4)
  c 3331: 320
  4) ta cũng phải tính lại đơn giá xuất kho cho b = (3.000+150)/2000= 1,575
  n 632 :2.362,5 (1500* 1,575)
  c 156 (b):2.362,5
  n 112 : 3.630
  c 511: 3.300 (1500* 2,2)
  c 3331: 330
  kết chuyển giá vốn
  n 911:
  c 632: 4.922,5
  kết chuyển doanh thu thuần
  n 511
  c 911 :6.500
  lợi nhuận trước thuế = 6.500 - 4.922,5 = 1.577,5
  thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là
  = 1.577,5 * 25% = 394.375
  n 821:
  c 3334: 394.375
  n 911:
  c 821 : 394.375
  lợi nhuận sau thuế = 1.577,5 * 75% = 1.183,125
  n 911:
  c 421: 1.183,125
  chúc bạn học tốt nhé!
  mình cũng nghĩ đúng

  những bạn sweet bảo là chi phí mình ko tính trực tiếp vào giá hàng hoá mà chỉ tính riêng lúc xác định kết quả thôi .

  không biết phải zị ko .

  nhưng mà mình lại thấy bạn sweet cũng kết chuyển dạng như vậy nè

  nợ 632 chi phí hàng hoá a
  có 156 chi phí hàng hoá a

  vậy có khác gì cộng chung đâu ?

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?

  thứ nhất: đề bài chưa nêu rõ ràng (hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nào (kktx hay kkdk), tính thuế vat theo phương pháp nào (khấu trừ hay trực tiếp), xuất kho theo phương pháp nào (thực tế đích danh, bqgq, ntxt…).
  thứ 2 chưa nói gì đến chi phí qldn mà đã lập báo cáo kqkd

  mình làm bài này trong th dn hạch toán hàng tồn kho theo p2 kktx, tính thuế vat theo p2 khấu trừ, xuất kho theo thực tế đích danh nhé
  a. định khoản
  1
  nợ tk 156: 3,2 triệu (chi tiết mh a)
  nợ tk 133: 0,3 triệu
  có tk 331: 3,3 triệu
  có tk 111: 0,2 triệu
  2
  nợ tk 156: 3,15 triệu ( chi tiết mh 8-)
  nợ tk 133: 0,3 triệu
  có tk 112: 3,3 triệu
  có tk 141: 0,15 triệu
  3.
  *nợ tk 632: 2,56 triệu
  có tk 156: 2,56 triệu ( chi tiết mh a)
  ( 1000 mét hàng a có nguyên giá là 3,2 triệu => 800 mét hàng a có giá 2,56 triệu)
  *nợ tk 131: 3,52 triệu
  có tk 511: 3,2 triệu
  có tk 3331: 0,32 triệu
  4.
  *nợ tk 632: tương tự như mh a
  có tk 156: (chi tiết mh 8-)
  * nợ tk 112: 3,63 triệu
  có tk 511: 3,3 triệu
  có tk 3331: 0,33 triệu.

  b. kết chuyển tk lien quan => xdkqkd
  kết chuyển chi phí
  nợ tk 911:
  có tk 632: tự tính
  kết chuyển dt
  nợ tk 511:
  có tk 911:
  lãi và lỗ bạn làm nốt nhé.

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?
  Trích dẫn Gửi bởi levanninh
  thứ nhất: đề bài chưa nêu rõ ràng (hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nào (kktx hay kkdk), tính thuế vat theo phương pháp nào (khấu trừ hay trực tiếp), xuất kho theo phương pháp nào (thực tế đích danh, bqgq, ntxt…).
  thứ 2 chưa nói gì đến chi phí qldn mà đã lập báo cáo kqkd

  mình làm bài này trong th dn hạch toán hàng tồn kho theo p2 kktx, tính thuế vat theo p2 khấu trừ, xuất kho theo thực tế đích danh nhé
  a. định khoản
  1
  nợ tk 156: 3,2 triệu (chi tiết mh a)
  nợ tk 133: 0,3 triệu
  có tk 331: 3,3 triệu
  có tk 111: 0,2 triệu
  2
  nợ tk 156: 3,15 triệu ( chi tiết mh 8-)
  nợ tk 133: 0,3 triệu
  có tk 112: 3,3 triệu
  có tk 141: 0,15 triệu
  3.
  *nợ tk 632: 2,56 triệu
  có tk 156: 2,56 triệu ( chi tiết mh a)
  ( 1000 mét hàng a có nguyên giá là 3,2 triệu => 800 mét hàng a có giá 2,56 triệu)
  *nợ tk 131: 3,52 triệu
  có tk 511: 3,2 triệu
  có tk 3331: 0,32 triệu
  4.
  *nợ tk 632: tương tự như mh a
  có tk 156: (chi tiết mh 8-)
  * nợ tk 112: 3,63 triệu
  có tk 511: 3,3 triệu
  có tk 3331: 0,33 triệu.

  b. kết chuyển tk lien quan => xdkqkd
  kết chuyển chi phí
  nợ tk 911:
  có tk 632: tự tính
  kết chuyển dt
  nợ tk 511:
  có tk 911:
  lãi và lỗ bạn làm nốt nhé.
  vậy bạn cũng tính chi phí vận chuyển vào giá hàng hoá luôn à ?

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  4
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?

  các bạn có máy tình dùng để làm gì,? thử seach tk 156 xem, tôi tự tin về phần này, nếu ai có phát hiện mình sai, phai cam ơn tui nhe

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?
  Trích dẫn Gửi bởi lenhan555
  2. giá gốc của hàng hoá mua vào được tính theo từng nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hoá.

  em vừa đọc ở niceaccounting: d?ch v? ph?n m?m k? to�n.

  thấy thế , giờ sao anh >


  hình như bạn sweet đúng hả ?

  ---------- post added at 10:21 ---------- previous post was at 10:19 ----------

  đúng là nguyên lý kế toán

  em mới học năm nhất mà vừa học nguyên lý hồi hk 2 đó :d
  hạch toán như bạn sweet cũng ko sai nhưng mà sang kỳ sau em học các phương pháp tính giá thì em sẽ không thể hạch toán như thế được.
  nếu hạch toán mà tách riêng ra như vậy thì em sẽ phải tính dài thêm 1 trang giấy nữa.

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?
  Trích dẫn Gửi bởi luatkinhte
  hạch toán như bạn sweet cũng ko sai nhưng mà sang kỳ sau em học các phương pháp tính giá thì em sẽ không thể hạch toán như thế được.
  nếu hạch toán mà tách riêng ra như vậy thì em sẽ phải tính dài thêm 1 trang giấy nữa.
  thanks anh giờ em hiểu rồi :d

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: sao xác định kểt quả kinh doanh đây help me ?

  nv so 1 b phai dk toi tkcap2
  no tk 1561
  no tk 133
  co tk 331
  ..no tk 1562
  .....co tk 111

  ---------- post added at 10:53 ---------- previous post was at 10:51 ----------

  chinh xac roi do, trong mua hang hoa, phai dung den tk cap 2 la 1561 va 1562, roi sau do tong hop 1562 de phan bo chi phi cho so hang hoa ban dc, ban sweet dung den 1561 va 1562 la chac chan dung.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •