anh chị cho em hỏi là trong trường hợp trích dự phòng phải thu khó đòi thì cần những chứng từ kế toán và chứng từ gốc kèm theo nào ạ?