ðề: đề thi môn kế toán tài chính doanh nghiệp.

8/ n 154 : 203 tr 120
c 621:121 tr 800
c 622: 73 tr 800
c 627: 7 tr 520
suy ra tổng zspht = dddk + 203 tr120 - ddck ( 800 sp cuối kì này mình k hỉu lắm) - 350.000
> zdvsp = tổng zspht/ 1000 =
n152/ c 154 : 200 sp x zdvsp =
mình làm sai chỗ nào mấy bạn chỉ rõ nghiệp vụ ra để giúp bạn kíngtone89 chu nói vay sao ban ay hỉu dc, tks mọi ng:hichic::hichic::hichic: