mọi người ai có bài tập kế toán tổng hợp từ tính giá thành sp => xác định kết quả kinh doanh thì post lên cho e vs. e đang nghỉ ôn thi nên muốn ôn lại nhiều dạng bài tập. thanks mọi ng nhiều nhiều!!!!!