chào cả nhà danketoan!
xin tự giới thiệu. em nguyễn hoàng anh khoa (nickname: kei), hiện là sv ngành kế toán tại fpt.
với đề của bài assignment (tên gọi bài quan trọng cuối môn tại trường, nó chiểm 30% tổng điểm và khống chế nếu dưới 4 điểm sẽ bị học lại) yêu cầu là: đến một doanh nghiệp để xin một số tài liệu, hồ sơ của công ty rồi phân tích.
một số giấy tờ cần có là:
1. danh sách vật tư
2. danh sách lao động
3. bảng tính giá thành
4. biểu phân tích chi phí, định mức tiêu hao chi phí, kế hoạch sản xuất, quyết định giá...
5. quyết định miễn, giảm thuế
6. bảng cân đối nguyên phụ liệu, kế hoạch sx từng đơn hàng, kế hoạch cấp phát nguyên phụ liệu cho sx.
7. báo cáo phân tích năng suất mã hàng
8. báo cáo cố vấn lãnh đạo chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm
9. kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn và tổng hợp kế noạch sx - kd toàn công ty
10. báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sx-kd toàn công ty
11. kế hoạch vân tư - kho hàng - vận tải
12. kế hoạch sx - nghiên cứu kĩ thuật
13. kế hoạch xd cơ bản
14. kế hoạch xd tiền lương
15. kế hoạch tiếp thị và liên kết kinh tế.
đề chi tiết, tải tại đây.
vậy mong anh chị có thể giúp gửi những bản này hoặc mẫu của những bản này cho em qua mail khoanhaps00275@fpt.edu.vn
mong lắm sự giúp của quý anh chị
trân trọng.
kei

---------- post added at 06:01 ---------- previous post was at 05:19 ----------

ở trường các anh chị có bao giờ cho loại đề này ko?!