em chuẩn bị thi công chức cấp xã, em có làm một số bài tập rồi,nhưng thấy lằng nhằng giữa 2 thông tư 185/2010 và 146/2011 wá.
theo anh chị thì:
- khi tạm ứng,mình sẽ hạch toán vào tài khoản nào: 312 hay là 331
- khi chi tiền cho các nghiệpvụ,thì định khoản vào tk661 hay là 814 or 819
- khi thu sự nghiệp hoặc các khoản thu phí thì tk511,531 hay là tk711,714,719.
trả lời giúp em nhé