moik người cho em hỏi, khi làm báo cáo két quả kinh doanh trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. khi in nếu k kết nối trực tiếp máy tính với máy in mà chỉ kết xuất ra file excel thì làm thế nào để khi đi in có mã vạch.
thanks mọi người !