ví dụ
cuối kỳ
tổng thuế gtgt đầu vào là 10
tổng thuế gtgt đầu ra là 5

vậy số thuế gtgt được khấu trừ là
no 3331 : 5
có 133: 5

số thuế gtgt doanh nghiệp được hoàn lại hoặc được khấu trừ vào kỳ sau là 5

xem giúp mình có đúng ko? nếu sai sửa giúp mình với!!!!

ví dụ

cuối kỳ
tổng vat đầu vào là 15
tổng đầu ra là 25
vậy số thuế vat doanh nghiệp được kt là
nợ 3331: 15
có 133: 15

số thuế gtgt doanh nghiệp còn phải nộp là 10

:khakha: