mọi người ơi cho mình hỏi với:
cty là đơn vị trực thuộc tổng cty và hạch toán phụ thuộc, vậy cty sẽ hạch toán và ghi sổ không vậy?