các tiền bối giúp em với.....bộ chứng từ của nhập khẩu ủy thác gồm có những chứng từ hóa đơn nào vậy????:tinhtoan::tinhtoan: