mình đang làm báo cáo về công ty xây dựng
nhưng mà lại thiếu cái sơ đồ luân chuyển chứng từ tài sản cố định và lương theo phương thức chứng từ ghi sô
ai có sơ đồ nào tương tự thì chia sẻ cho mình với
gmail: quangchien.k6a3@gmail.com
thankkkkk!!!!!:xinchao: