mấy bạn cho hỏi ưu điểm nhật ký chung là những gì thế:sorrynha: mình cần gấp để hoàn thành báo cáo thực tập:tinhtoan: