cả nhà ơi cho em hỏi, em làm đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nhưng giáo viên bảo chọn 1 trong 2 thui. em chọn đề tài kế toán bán hàng. vậy cho em hỏi khi làm về đề tài này thì có phải làm cả về phần xác định kết quả nữa không ah?