em đi thực tâph về cô giáo bắt viêt nhật ký thực tập mà em ko biết viết thế nào. có anh chi nào pít ko chỉ cho em với